Aansprakelijkheid inhoud

Visumsonline.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Visumsonline.nl en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in de informatie op deze site(s).

De informatie die Visumsonline.nl op haar site aanbiedt is geen advies.
De opties op deze site zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten. Door online uw visum aan te vragen maakt u uw visumaanvraag voor u persoonlijk op maat. Visumsonline.nl geeft dus geen advies.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze Website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visumsonline.nl Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.